Vil du være en del af bestyrelsen?


Bestyrelsen vælges af medlemmerne på den årllige generalforsamling.
Her vælges 4-7 bestyrelsesmedlemmer - p.t. 6  - som udgør foreningens daglige ledelse, og som repræsenterer foreningen i alle forhold.
(De idrætslige aktiviteter ledes af udvalg, som vælges på aktivitetsudvalgsmøder)

Det er hensigtsmæssigt med løbende udskiftninger i bestyrelsen, så har du lyst til at være en del af idrætsforeningens øverste ledelse, hører bestyrelsen meget gerne fra dig.

Østbirk Idrætsforening er medlem af DGI - De Danske Gymnastik og Idrætsforeninger - som arrangerer forskellige kurser, der klæder bestyrelsesmedlemmerne på til at varetage opgaverne. Derfor skal du ikke holde dig tlbage, selv om du måske føler, du på nogle områder mangler viden.

Den vigtigste egenskab for bestyrelsesmedlemmerne er lysten og interessen - erfaring og viden kommer hurtigt, når man kommer i gang med arbejdet.

(Ud over bestyrelsesmedlemmerne vælges 2 suppleanter, som også deltager i bestyrelsesmøderne, men uden bestyrelsesansvar. Nogle benytter derfor suppleant-posten til at "blive klog på", om bestyrelsesarbejdet har deres interesse)

Har du lyst til at blive en del af bestyrelsen?

Kontakt en fra bestyrelsen. Kontaktinformationer finder du her.

 
Bliv medlem i ØIF
Via dette link får du adgang til at tilmelde dig alle Østbirk Idrætsforenings aktiviteter
Bliv medlem

Sponsorer

Kalender
Besøg ØIF på Facebook
Østbirk Idrætsforening | Storegade 47 | 8752 Østbirk | CVR: 70085054 |