Rygning og alkohol


Rygning
Rygning er ikke sundt og fremmer ikke sporten. Derfor må der ikke ryges i hverken hal eller klubhus, ligesom sportsudøvere ikke må ryge i forbindelse med træning, sportsarrangementer og kamp.
 
Rygning er en privatsag, hvorfor det i videst mulig omgang skal foregå på steder, hvor det ikke genere andre. 
 
Der må ikke ryges i forbindelse med foreningens mødevirksomhed. Til gengæld bør der være fornødne pauser.
Alkohol
Sport og alkohol hører ikke sammen. Derfor er det ikke tilladt for spillere at drikke alkohol i hallen og ved banerne, ligesom unge under 18 år ikke må nyde alkohol i omklædningsrummene eller i øvrige faciliteter i tilknytning til ØIF.
Derudover forventer foreningen, at
  • voksne kun i meget begrænset omfang nyder alkohol i omklædningsrummene – og aldrig samtidig med, at der er børn tilstede,
  • medlemmer ikke optræder synlig påvirket i klubtøj i cafeteriet eller på sportsområderne,
  • trænere aldrig drikker alkohol sammen med ungdomsspillere,
  • det på ungdomsture alene er voksne, der efter dagens aktiviteter, og ikke sammen med børnene, evt. nyder alkohol i moderat omfang.
 Trænere kan iværksætte sanktioner for spillere, der har drukket dagen før en kamp.
Bliv medlem i ØIF
Via dette link får du adgang til at tilmelde dig alle Østbirk Idrætsforenings aktiviteter
Bliv medlem

Sponsorer

Kalender
Besøg ØIF på Facebook
Østbirk Idrætsforening | Storegade 47 | 8752 Østbirk | CVR: 70085054 |