Referater og beretning fra udvalg


Årsberetninger 2014 - 2022
Årsberetnign 2023 TENNIS
v/ formand Kaj Anius
TENNIS FOR SJOV – FOR ALVOR – FOR ALLE
 
Inde sæsonen 23/24 er ved at være slut. Vi havde igen i år god tilslutning med 17 timer i hallen. Desværre var der ikke nok til voksenintroduktion i hallen, det er første gang vi har måttet aflyse det.
Voksen introduktion ude havde 7 deltagere hvor af 5 fortsatte og meldte sig ind i foreningen. En god procent.
Baneklargøringen kom i gang 16. april, her var 24 mødt op for at hjælpe. Super flot, stor tak til alle.
Ude sæsonen forløb godt, der var bred opbakning til vores mød op stævner gennem hele sommeren.
Tennissportens dag 29. april, var vi igen med til. Vi var på banerne fra 12-15.
Vi afholdt også ÅBEN BANE 7.+14 maj fra 10-12. Her kunne alle der var interesseret i tennis komme og prøve tennis.
23. juni holdt vi traditionen tro Skt. Hans med tennis og grill. Igen med god tilslutning og godt humør.
Sommer træningen for unge og senior, var der i år stor tilslutning til, alle 4 hold var fuldttegnede og vi sluttede af 27. september med spil og grill. Stor tak til Torben Hochsdahl for endnu en sæson.
Børne træningen blev igen i år varetaget af Jacob og Per Jacobsen. Her kunne vi godt ønske os flere spillere. Det er tilsyneladende et problem i mange små klubber. Tennis er ikke et let spil, det kræver en del træning inden det for alvor bliver sjovt.
Sponcor dag ved Super Brugsen 2. september var godt besøgt, vi var der med flere frivillige hjælpere.
Økonomien har igen været god, vi ønsker at bruge lidt af overskudet på vort forestående jubilæum i 2025. 40 år med tennis i ØIF.
Vi var igen med til at tjene penge ved Sølundfestivalen i Skanderborg og sponsordagen ved Super Brugsen.
Tak til alle medlemmerne for en god sæson. Tak for den hjælp i har ydet, uden den ingen tennis i ØIF:
Tak til Jacob og Per for træning af vore børn. Tak til Torben for træning af unge og senior. Tak til Jeppe for at stå for skumtennis i hallen. Tak til Peter, Heiner og Gerda for at vejlede de voksne begyndere i voksen introduktion.
Tak til skolen for samarbejdet i 23/24 inde sæsonen.
Tak til hallen for samarbejdet.
Tak til alle i div. udvalg og de opgaver de har påtaget sig.
Tennis udvalget består af:  
 
Formand Kaj Anius
Kasserer Christian Schulz
Banemand Julius Sørensen
Medlem Gerda Andrea Jakobsen
Skum tennis Jeppe Møller
Voksen introduktion Gerda Andrea Jakobsen
  Peter Knudsen
  Heiner Asmussen
  Kaj Anius
Ressource Person Thony Søndergaard
  Heiner Asmussen

 

Årsberetning 2022 TENNIS
v/ formand Kaj Anius

TENNIS FOR SJOV – FOR ALVOR – FOR ALLE

Udesæsonen blev skudt i gang midt april og sluttede først midt november. En god lang sæson.
Vi havde baneklargøring 10. april. Her var der mødt 12 spillere op for at hjælpe. Arbejdet var hurtigt overstået med så mange hjælpere. Efter obligatorisk kaffe med rundstykker, gik arbejdet i gang, det tog ca. 2 timer så var det klaret. Herefter var der flere der de følgende dage tromlede banerne. Efter godt en uge blev banerne taget i brug.

24. april havde vi standerhejsning, hvor flere var mødt op. Flere benyttede også lejligheden til spil.
27. april var første træningsaften. Igen i år havde vi 4 træningshold fra kl. 17 til 21. 1 time pr. hold.
30. april var det tennissportens dag over hele landet. 20 var mødt op, så god tilslutning. 8 ikke medlemmer var kommet for at prøve tennis, 4 af dem meldte sig siden ind og spiller stadig.
8. maj havde vi ÅBEN BANE. Det var også godt besøgt. Flere ikke medlemmer kom for at prøve tennis.

Igen i år havde vi MØD OP mandag aften fra kl. 19-21. tirsdag og fredag fra kl. 10-12. disse dag mødes vi til fælles spil, gennem sommeren har der været fint med deltagelse.

23. juni holdt vi traditionen tro Skt. Hans. I år startede vi kl. 17 med tennis. Kl.19 var der fælles grill. Efter spisningen blev et lille bål tændt og Midsommer visen blev sunget. Nogle spillere havde ikke fået nok spil, så de gik på banen igen. Helt igennem en hyggelig aften.

Træningen startede op igen efter sommer pausen 10. august og sluttede 14. september med en fælles afslutning. Fik sagt pænt tak for en god sæson til træner Torben Hochsdahl.

27. august havde vi klubmesterskab. Lidt færre deltagere end foregående år. Vi spillede i 3 rækker.
Dame single blev vundet af Gerda Andrea Jakobsen
Herre single var det Christian Schulz
Mix række blev Charlotte Eriksen og Jeppe Møller

18. september slutte vi sæsonen af med MØD OP turnering, hele 15 var mødt op.
Banerne var dog i brug helt til midt november pga. det gode vejr i efteråret.

1. september startede inde sæsonen i hallen, her var der booket 17 timer.

Voksen introduktion havde vi igen i år. Maj-juni havde vi et forløb med 5 deltagere hvor de 3 fortsatte.
I hallen havde vi et lignende forløb med 5 deltager, igen fortsatte 3.

Voksen introduktion er et tilbud til nye spillere og evt. nogle der har spillet før og som gerne vil igen.
Forløbet er over 8 gange, og er gratis, man låner en ketcher og bolde. Hvis man efterfølgende melder sig ind, får man en ketcher og bolde så man kan komme i gang, uden at skulle investere i ketcher og bolde
.

3. september deltog vi igen ved sponsor dag ved Brugsen, en hyggelig dag, i år med mange børn, der gerne ville prøve alle ØIF´s aktiviteter. Vi savnede i år lidt voksne der havde lyst til at prøve vores udbud af aktiviteter.

12. november holdt vi et arrangement for vores frivillige. Vi startede med en skumturnering i hallen i ca. 2 timer. Herefter var der kaffe med kage. Næsten alle vores frivillige var mødt og mange synes vi skulle gøre det igen.

22. december havde ØIF arrangeret en tur til Flensborg for at se Flensborg spille håndbold mod Hamborg.
En super tur og kamp. Begge hold har en del danskere på holdet.

Økonomien har igen i år været god i tennisafdelingen. Der har været indtægter fra deltagelse i Kræmmermarkedet i Horsens og Sølund festivalen. Også arrangementet ved Brugsen gav penge til tennis.

Tak til alle medlemmer for en god sæson, som Corona ikke har haft den store indflydelse på.
Tak til alle der har givet en hånd med gennem hele sæsonen. Uden den hjælp ville det være svært at gennemføre flere af de arrangementer vi har haft.
Stor tak til udvalget for medvirken til årets gang, vi kender snart alle opgaverne i løbet af året, og hvem der udfører dem.
Tak til vores trænere Jacob, Per og Torben. De er jo snart gamle kendinge.
Jeppe har haft skum tennis i hallen torsdag kl. 20-21 gennem hele sæsonen også stor tak for det.
Torben slår alle, har været træner i ØIF i 37 år.!!

Tennis udvalget består af:                  

Formand: Kaj Anius
Kasserer:  Christian Schulz
Banemand: Julius Sørensen
Skum tennis  Jeppe Møller
Medlem:  Gerda Andrea Jakobsen
Ressource personer:  Thony Søndergård
  Heiner Asmussen

     Årsberetning 2021 tennis

v/formand Kaj Anius
Tennis – for sjov – for alvor -for alle

Corona – har igen været en modspiller, det har fyldt en del i det forgangne år, men på trods en OK sæson.
Tennissæsonen i hallen, sluttede midt december med Lock Down, pga. Corona

Hvad med ude sæsonen, kunne vi komme i gang med de restriktioner der nu var? Vi startede med at gøre baner klar 31. marts. Håndvask, sæbe, handsker og sprit og online booking, som vi allerede havde. Det kom stille og roligt i gang. Først i april var banerne åbne, 1. maj havde vi standerhejsning.
8.maj holdt vi sammen med mange andre tennisklubber, tennissportens dag kl. 12 – 15. der var nogle singler og nogle børnefamilier.
Børne træning kom i gang først i maj og senior træning allerede 28. april, alt var næsten som før, dog med begrænsning på antal på banerne.
Skt. Hans aften holdt vi som vanligt, men med god afstand, en hyggelig aften med tennis og grill.


Vi fik igen i år afholdt klubmesterskabet den 22. august. Det blev afholdt som 2 double turneringer hvorefter vi kårede den damespiller og herrespiller der havde vundet flest partier. Det startede med fælles morgenkaffe. Kl. ca. 12 var der fælles frokost og grill. Kaffepausen blev af flere omgange når der var pauser i spillet.
Alt i alt en god dag med mange gode kampe og højt humør. En hyggelig dag som jeg håber, kan blive en tradition.


Onsdage var trænings aften for senior og unge kl. 17-21. Der var i år 4 træningshold med 7-8 spillere på hvert. Træningen startede 28. april og sluttede 15 september. Igen var det Torben Hocksdahl der tog sig af træningen.
Mandag 17-19 var træning for børn og junior. Her var Per og Jacob Jacobsen trænere.


Andre arrangementer kan nævnes. Mød op søndag 16/5 åben for ikke medlemmer
Mød op  13/6 + 5/9+ 12/9 + 19/9 for medlemmer.

Gennem sæsonen har der vanen tro været MØD OP. Tirsdage og fredage kl. 10-12. Mandage kl. 19-20
For de tennisspillere der trænede var sæsonafslutning for børn og junior 20. september og for senior og unge den 15. september.
Udesæsonen blev afsluttet med MØD OP søndag den 20. september.


Inde sæsonen blev startet igen 1. september. Der var i år lidt flere timer end sidste år. 18 timer som er fint, vi udfylder en del huller i brugen af hallen.
Igen i år har der været en fast time til skum tennis. Ikke så godt besøgt som sidste år.

Vi har også haft et forløb med voksen introduktion, Her har der været 4 deltagere som alle stadig spiller.

Børne træning var igen lørdage fra kl. 10 til 12. I foråret et fin fremmøde, men den nye sæson 2021/2022 ikke det fremmøde vi kunne ønske os.
Der har været god tilslutning til alle vores arrangementer, det er dejligt, så vi fortsætter med det igen i 2022.

Trods manglende indtægter ved Sølund festivalen, Kræmmermarked, er vi endt med et pænt overskud. Dette er opnået ved at spare flere steder. Forhåbentlig får vi mere råderum i 2022, så vi kan opfylde nogle af de ønsker der er udskudt bl.a. en slå mur.

Tak til alle medlemmer, i denne svære tid med Corona og nedlukning og andre begrænsninger.

Sluttelig en stor tak til alle der har givet en hånd med i sæsonen, uden den hjælp ville det været meget svært at gennemføre mange af de arrangementer vi har haft.


En stor tak til udvalget for deres medvirken i årets gang. Stor tak til vores trænere Per, Jacob og Torben.
Om Torben skal der lige nævnes at 2021 blev sæson nr. 36 i ØIF tennis.


Tennis udvalget består af:          Formand:                                     Kaj Anius
                                                       Kasserer:                                     Christian Schulz
                                                       Bane ansvarlig:                           Julius Sørensen
                                                       medlem:                                      Gerda Jakobsen                          
                                                       Resurse personer:                      Thony Søndergård
                                                                                                            Heiner Asmussen

Sponsorer

Kalender
Besøg ØIF på Facebook
Østbirk Idrætsforening | Storegade 47 | 8752 Østbirk | CVR: 70085054 |