Referater og beretning fra udvalg


Beretning sæson 2020/2021
Beretning sæson 2019/2020
Gymnastiksæsonen 2019/2020 har været en god sæson på flere måder. Vi har haft 276 gymnaster gennem sæsonen, hvilket er en fremgang på 11 gymnaster fra 2018/2019.  Gymnasterne er fordelt med 140 på børneholdene og 136 på voksenholdene.

Sædvanen tro startede vi med sommerhold efter opvisningen, hvor vi kunne tilbyde cirkeltræning, yoga, stram op og step, og der var 65 tilmeldte på de 4 hold.  Cirkeltræning trænede ude hele sommersæsonen og stram op trak udenfor på arealet bag hallen i halvdelen af forårssæsonen.  Dejligt, at se så mange fortsætte med at være aktive hen over forårsmånederne.

I vintersæsonen har vi haft et godt instruktør-team på i alt 32 instruktører og hjælpetrænere. Vi har haft tilgang af nye instruktører og hjælpetræner, som har været med til at give ny inspiration, og i det hele taget er der lagt et flot stykke arbejde fra instruktørernes side.

Vi har som sædvanlig haft et antal hjælpetrænere i år.  Mange er gengangere, så det har gjort, at vores instruktører har kunnet give dem større ansvar og på den måde, er de vokset med opgaverne. Udviklingen af hjælpetrænerne er en vigtig del af arbejdet med at forny og sikre kontinuiteten i gymnastikafdelingen. Vi ved allerede nu at vi næste år skal have en ny stor tilgang af hjælpetrænere, da en del skal på efterskole.

Et helt nyt hold i denne vintersæson er vores mandetons som trænes af Jens Simonsen. Der er 9 gæve mænd tilmeldt på holdet, Her håber vi selvfølgelig på at vi kan få lidt flere med i næste sæson. På mandetons holdet laver de mange forskellige aktiviteter, først en grund opvarmning af kroppen og derefter bliver der spillet floorball, kurvebold og nogle gange findes airtracken også frem. Vi har ladet os fortælle, at der er 1 mål for deltagerne i denne sæson og det er at lærer at stå på hænder.

Vi har i denne sæson lavet flere gode investeringer. Det har vi haft mulighed for grundet et stort overskud fra sidste år, samt resterende penge fra Sydbanksponsoratet.  Dette har gjort, at det har været muligt at investere i lille airtrack på 4 meter, en stor airkile, ny nedspringsmåtte med side/endekasser, hullahop ringe, yogapøller, øjenmasker til yoga, træningselastikker, kettlebell og nye stepbænke.

Vi har i år haft en del folk afsted på DGI-kurser, men vi har også haft en fælles kursusdag i hallen som stod på spring, modtagning og ”den røde tråd”. Det var en rigtig stor succes og vi havde en rigtig god dag med masser af inspiration til både de springere vi havde med og ikke mindst vores instruktører og hjælpetrænere. Det er noget som vi vil tage med i planlægningen af den kommende sæson,og vi har arbejdet med det på vores midtvejsmøde, så vi på den måde får inddraget instruktører og hjælpetrænere i at skabe den røde tråd i gymnastikafdelingen.

Hvert år i efterårsferien har vi to dage med gymnastikskole på Elbæk Efterskole sammen med de øvrige gymnastikforeninger i den tidligere Gedved Kommune. Igen i år med succes. Gymnastikskolen er en af de faste aktiviteter, som vi fortsat vil støtte op om. Vi har René Nielsen med til at repræsentere Østbirk i ledelsen af gymnastikskolen. I år har vi haft flere instruktører og hjælpetrænere med fra Østbirk, og vi håber at kunne stille med ligeså mange frivillige instruktører og hjælpetrænere næste år.

Vi gentog vores succes fra sidste år med lidt familiemotion i juleferien. Så den 29. december havde vi julearrangement i hallen for gymnastikmedlemmer med deres familier. Vi var omkring 45 voksne og børn som var aktive sammen i et par timer.

I november og december måned afholdte vi danseevent i hallen, begge events var godt besøgt af danseglade mennesker. Initiativtageren til danseeventene var Laura Jensen som kom og gav den gas og fik både sveden og smilene frem på alle de fremmødte.

”Østbirk Ændre Livsstil” er igen i år styret af Jørn og Jane.  Der er 8 tilmeldte på holdet, som virker rigtig engagerede. Som noget nyt har vi i år livsstilcenteret i Brædstrup til at komme en aften og snakke livsstilsændringer.

Vi er i gymnastikudvalget kommet med i et DGI-netværk for foreninger i Horsens Kommune. Vi har haft det første møde, hvor vi var værter. Vi glæder os rigtig meget til at være en del af netværket hvor vi forhåbentlig kan hente sparring og inspiration ved de øvrige foreninger. Vi vil også gerne dele ud af vores erfaringer.

Vi håber på, at alle vores børne- og ungdomshold deltager i den kommende gymnastikopvisning i Østbirk hallen. Det er en dejlig dag, hvor vi gang på gang oplever en fuld hal med et interesseret publikum. Vi har i år fået planlagt opvisningen sådan at Vestbirk efterskole kan komme og afslutte opvisningen. Derudover har vi lagt billet ind på et DGI-hold det er spændende om det lykkes. Derudover deltager vores 3 springhold i DGI's forårsopvisning, og igen i år har vi valgt at deltage på Elbæk Efterskole.

Til slut skal lyde en stor tak til vores mange gymnaster, instruktører og hjælpetrænere for en god sæson. Også en stor tak til Ruth og Jesper for samarbejdet i den forløbne sæson.

Gymnastikudvalget

Lene, Henrik, Jane, René, Katrine og Thora

Sponsorer

Kalender
Besøg ØIF på Facebook
Østbirk Idrætsforening | Storegade 47 | 8752 Østbirk | CVR: 70085054 |