Referater og beretning fra udvalg


Beretning sæson 2022/2023
 
Beretning sæson 2022/2023
 
Gymnastiksæsonen 2022/2023 har endelig været helt fri for Corona og vi har nydt sæsonen med vores gymnaster og trænere.

Vores gymnastikopvisning blev som vanligt afholdt i slutningen af marts 2022 efter to års aflysninger. Det var altså ikke muligt at sige ”vi gør, som vi plejer”, for hvem ville kunne huske det? Heldigvis kunne vi finde hjælp i vores årshjul og gode huskelister, så vi ikke skulle begynde forfra, og gymnasterne fik en dejlig dag, hvor de fik vist deres familier, hvad sæsonen var gået med.   

Igen i år tilbød vi sommertræning for flere af vores voksenhold: Yoga, cirkeltræning, step – og som noget nyt et dansehold ”move-to-the-music”. Der var i alt 85 tilmeldte vores sommerhold.

I vintersæsonen har vi haft et godt trænere-team med ikke færre end 8 nye instruktører og hjælpetrænere. Vi har holdt opstartsmøde i august og løbende haft kontakt med trænerne efter behov, og i oktober afholdt vi en omgang ”TUS” (trænerudviklingssamtaler), hvor gymnastikudvalget mødtes med trænerne i forbindelse med deres træning for at høre til, hvordan det går på holdet, om de mangler noget, og om de har været/eller skal på kursus.

Lige op til sæsonstart afholdte vi et internt kursus for vores trænere under ledelse af en instruktør fra DGI. Kurset forløb over 5 timer i Xtra Arena og foruden viden og genopfriskning af viden, er sådan en dag god til at skabe relationer blandt vores trænere.

Den årlige gymnastikskole i efterårsferien kunne igen afholdes mandag og tirsdag på Elbæk Efterskole. Gymnastikskolen henvender sig til børn fra 0. til og med 7. klasse, og vi deler glæden med børn og trænere fra flere gymnastikforeninger, der i gamle dage hørte til Gedved Kommune.

I december 2022 hejste vi flaget for vores fantastiske træner, Birte Jensen, der år efter år sørger for vores meget populære hold M/K Motion. Birte fyldte 80 år – og hun formår fortsat at holde alle på holdet på dupperne og har ikke mindre end 42 deltagere på holdet i denne sæson.

Efter årets opvisning måtte gymnastikudvalget tage en varm afsked med René Nielsen, der i mange år har været et stærkt medlem af udvalget og træner af flere hold, senest som springtræner.

Til slut skal lyde en stor tak til vores mange gymnaster, instruktører og hjælpetrænere, og også en stor tak til det gode samarbejde, der er mellem de forskellige udvalg i ØIF. Særligt en tak til badminton, der har hjulpet os med plads, så vi har kunnet udvide holdene Cirkeltræning og Fuld fart m/mor og far 3-5 år, hvor Majbrit har ikke mindre end 46 børn + en forælder til hvert barn på holdet.

Også en stor tak til Ruth og Jesper for samarbejdet i den forløbne sæson.
 
Gymnastikudvalget
Henrik, Jane, Merete, og Katrine
Beretning sæson 2021/2022

Årsberetning gymnastik sæson 2021/2022
Gymnastiksæsonen 2021/2022 har igen været en sæson præget af Corona. Vi kunne ikke afholde vores gymnastikopvisning for andet år i træk, og det var derfor en stor glæde at se, hvor forrygende en opstart vi fik på vores sæson 2021/2022, der begyndte i uge 36. Mange af vores gymnastikhold blev fuldt optaget allerede fra den første uge og nogle hold endda før da. Vores instruktører udviste en stor indsats for, at så få som muligt måtte forblive på ventelisten. Ved juletid var der flere af vores hold for voksne, der åbnede for yderligere pladser.

Året har heldigvis kunnet byde på kurser for vores trænere. Mange har været afsted, og særligt kurset “Rend og hop i foreningen - med fokus på motorikken” var populært. Det var også muligt at afholde den årlige gymnastikskole, der finder sted mandag og tirsdag i uge 42. Det er gymnastikforeningerne i det gamle Gedved Kommune, der holder ved, og mødes til nogle fantastiske dage på Elbæk Efterskole, hvor børnene fra 0.-7. klasse får mulighed for at prøve kræfter med spring m.v. og til sidst opføre en lille opvisning for forældre og bedsteforældre.

Vores nye tradition med at afholde et julearrangement for vores medlemmer og deres familier kunne desværre ikke blive til noget i år, simpelthen af den grund at julen faldt, som den gjorde. Vi har absolut ikke afskaffet denne formiddag, hvor vi efter fælles opvarmning har et par aktive timer sammen.

På grund af Corona og anbefalingen fra Kulturministeriet fik vi en lidt tidligere juleferie end beregnet, da det blev anbefalet ikke at gennemføre indendørs træning fra søndag den 19. december til og med den 4. januar. Det betød også, at vores danse-event, der skulle afholdes søndag den 2. januar 2022 måtte aflyses - eller skubbes, for nu glæder vi os til at afholde det søndag den 20. marts 2022 kl. 11.00.

I gymnastikudvalget har vi taget varm afsked med Thora Sørensen og sagt stort velkommen til Merete Blindkilde Bækgaard. Vi har arbejdet med vores årshjul og oprettet et fælles drev, således at vores arbejdsbeskrivelser, træningsplaner, huskelister osv. er tilgængelige for os alle i udvalget og således, at der er skabt et overblik. Vi har i den kommende sæson et ønske om at udvide udvalget med 1-2 medlemmer for fortsat at kunne støtte vores frivillige trænere så godt som muligt.

Nu ser vi frem til at kunne afholde årets gymnastikopvisning lørdag den 26. marts 2022 kl. 13.30 i Østbirk. Vi får efter planen besøg fra et aspiranthold og vores lokale efterskole, Vestbirk Efterskole, kommer traditionen tro også denne eftermiddag. Vi glæder os meget efter to år med aflysninger og håber, at mange kommer og ser med og giver gymnasterne en dejlig dag.

Når opvisningen er vel overstået, holder vores børnehold forårs/sommerfri. De voksne får mulighed for at træne videre indtil sommerferien, da vi tilbyder flere sommerhold som cirkeltræning, yoga, step, naturtræning og move-to-the-music. Til slut skal lyde en stor tak til vores mange gymnaster, instruktører og hjælpetrænere - og en stor tak til Ruth og Jesper for samarbejdet i den forløbne sæson.

Gymnastikudvalget
Henrik, Jane, René, Merete og Katrine
Beretning sæson 2020/2021
Beretning sæson 2019/2020
Gymnastiksæsonen 2019/2020 har været en god sæson på flere måder. Vi har haft 276 gymnaster gennem sæsonen, hvilket er en fremgang på 11 gymnaster fra 2018/2019.  Gymnasterne er fordelt med 140 på børneholdene og 136 på voksenholdene.

Sædvanen tro startede vi med sommerhold efter opvisningen, hvor vi kunne tilbyde cirkeltræning, yoga, stram op og step, og der var 65 tilmeldte på de 4 hold.  Cirkeltræning trænede ude hele sommersæsonen og stram op trak udenfor på arealet bag hallen i halvdelen af forårssæsonen.  Dejligt, at se så mange fortsætte med at være aktive hen over forårsmånederne.

I vintersæsonen har vi haft et godt instruktør-team på i alt 32 instruktører og hjælpetrænere. Vi har haft tilgang af nye instruktører og hjælpetræner, som har været med til at give ny inspiration, og i det hele taget er der lagt et flot stykke arbejde fra instruktørernes side.

Vi har som sædvanlig haft et antal hjælpetrænere i år.  Mange er gengangere, så det har gjort, at vores instruktører har kunnet give dem større ansvar og på den måde, er de vokset med opgaverne. Udviklingen af hjælpetrænerne er en vigtig del af arbejdet med at forny og sikre kontinuiteten i gymnastikafdelingen. Vi ved allerede nu at vi næste år skal have en ny stor tilgang af hjælpetrænere, da en del skal på efterskole.

Et helt nyt hold i denne vintersæson er vores mandetons som trænes af Jens Simonsen. Der er 9 gæve mænd tilmeldt på holdet, Her håber vi selvfølgelig på at vi kan få lidt flere med i næste sæson. På mandetons holdet laver de mange forskellige aktiviteter, først en grund opvarmning af kroppen og derefter bliver der spillet floorball, kurvebold og nogle gange findes airtracken også frem. Vi har ladet os fortælle, at der er 1 mål for deltagerne i denne sæson og det er at lærer at stå på hænder.

Vi har i denne sæson lavet flere gode investeringer. Det har vi haft mulighed for grundet et stort overskud fra sidste år, samt resterende penge fra Sydbanksponsoratet.  Dette har gjort, at det har været muligt at investere i lille airtrack på 4 meter, en stor airkile, ny nedspringsmåtte med side/endekasser, hullahop ringe, yogapøller, øjenmasker til yoga, træningselastikker, kettlebell og nye stepbænke.

Vi har i år haft en del folk afsted på DGI-kurser, men vi har også haft en fælles kursusdag i hallen som stod på spring, modtagning og ”den røde tråd”. Det var en rigtig stor succes og vi havde en rigtig god dag med masser af inspiration til både de springere vi havde med og ikke mindst vores instruktører og hjælpetrænere. Det er noget som vi vil tage med i planlægningen af den kommende sæson,og vi har arbejdet med det på vores midtvejsmøde, så vi på den måde får inddraget instruktører og hjælpetrænere i at skabe den røde tråd i gymnastikafdelingen.

Hvert år i efterårsferien har vi to dage med gymnastikskole på Elbæk Efterskole sammen med de øvrige gymnastikforeninger i den tidligere Gedved Kommune. Igen i år med succes. Gymnastikskolen er en af de faste aktiviteter, som vi fortsat vil støtte op om. Vi har René Nielsen med til at repræsentere Østbirk i ledelsen af gymnastikskolen. I år har vi haft flere instruktører og hjælpetrænere med fra Østbirk, og vi håber at kunne stille med ligeså mange frivillige instruktører og hjælpetrænere næste år.

Vi gentog vores succes fra sidste år med lidt familiemotion i juleferien. Så den 29. december havde vi julearrangement i hallen for gymnastikmedlemmer med deres familier. Vi var omkring 45 voksne og børn som var aktive sammen i et par timer.

I november og december måned afholdte vi danseevent i hallen, begge events var godt besøgt af danseglade mennesker. Initiativtageren til danseeventene var Laura Jensen som kom og gav den gas og fik både sveden og smilene frem på alle de fremmødte.

”Østbirk Ændre Livsstil” er igen i år styret af Jørn og Jane.  Der er 8 tilmeldte på holdet, som virker rigtig engagerede. Som noget nyt har vi i år livsstilcenteret i Brædstrup til at komme en aften og snakke livsstilsændringer.

Vi er i gymnastikudvalget kommet med i et DGI-netværk for foreninger i Horsens Kommune. Vi har haft det første møde, hvor vi var værter. Vi glæder os rigtig meget til at være en del af netværket hvor vi forhåbentlig kan hente sparring og inspiration ved de øvrige foreninger. Vi vil også gerne dele ud af vores erfaringer.

Vi håber på, at alle vores børne- og ungdomshold deltager i den kommende gymnastikopvisning i Østbirk hallen. Det er en dejlig dag, hvor vi gang på gang oplever en fuld hal med et interesseret publikum. Vi har i år fået planlagt opvisningen sådan at Vestbirk efterskole kan komme og afslutte opvisningen. Derudover har vi lagt billet ind på et DGI-hold det er spændende om det lykkes. Derudover deltager vores 3 springhold i DGI's forårsopvisning, og igen i år har vi valgt at deltage på Elbæk Efterskole.

Til slut skal lyde en stor tak til vores mange gymnaster, instruktører og hjælpetrænere for en god sæson. Også en stor tak til Ruth og Jesper for samarbejdet i den forløbne sæson.

Gymnastikudvalget

Lene, Henrik, Jane, René, Katrine og Thora

Sponsorer

Kalender
Besøg ØIF på Facebook
Østbirk Idrætsforening | Storegade 47 | 8752 Østbirk | CVR: 70085054 |