Referater og beretning fra udvalg


Beretning sæson 2019/2020
2019 er gået med et højt aktivitetsniveau i fodboldafdelingen. Året starter og slutter jo som altid med indendørs fodbold, hvor den nye hal igen har givet meget fine vilkår for træningen fredag eftermiddag og aften. Vi har sågar haft de allermindste til at træne i skolens gymnastiksal da det desværre ikke var muligt at tilbyde dem hal tid , på trods af vi har 2 haller. Ærgerligt at vi ikke kunne lykkedes med det.

Af stævner kan nævnes S.Ø.G.E mesterskabet, samt Trailergården Gantrup Cup som er et pige C stævne i indenfodbold, man kan se mere på tgcup.dk

April måned startede vi op med udendørs fodbold på alle hold , så der var stor aktivitet på alle baner i hele foråret.

I maj måned havde vi opstart af ny årgang 2014 og 2015 ved Karina Kallehauge fra DBU-Jylland. Projektet kørte i 6 uger, hvorefter der efter planen skulle  etableres et trænerteam af forældrene , som skal overtager ledelsen af holdet efter sommerpausen. Dette viste sig at være en større udfordring en vi normal har været vidne til , for der var ikke nogen forældre , som ønskede at stå for de små fodboldspillere. Vi lavede så en aftale med 2 af vores ungetrænere , der fik ansvaret for de 2 årgange. Stor ros til Christian Gert og Mads Nauta for at træde til som trænere for vores aller yngste spillere.

Vi har stadigvæk ikke en kampbane med lys på , så vi kan ikke afvikle en aftenkamp , som kan blive nødvendig til efteråret , da senior turneringen først slutter i november måned. Vi har så hørt og læst i dagspressen at der skal etableres 2-3 nye kunstbaner i Horsens kommune og der står Østbirk IF som en af de klubber der er tiltænkt en af dem. Det er jo dejlig at læse og høre , men hvornår den kommer ved vi ikke.

Sidst i juni måned kunne vi med stor fornøjelse endelig få indviet vores nye tribune , som er blevet til i form af en række frivillig arbejdskraft. En stor tak skal lyde til alle , der har deltaget i dette store arbejde. Dette var også dagen hvor fodboldafdelingens formand Martin Bentsen takkede af efter 25 år i fodboldudvalget. En stor tak til Martin skal det lyde herfra for hans ukuelige arbejde gennem mange år. En ny formand var allerede fundet , form af undertegnede Kim Nielsen.

I uge 27 havde vi igen fornøjelsen af at afholde DBU`s fodboldskole. Som altid var det vores allesammens Leif Pedersen , som var primus motor på det hele. Leif startede allerede sidst i 2018 med at få samlet holdet til fodboldskolen og det lykkedes som altid at få samlet et stærkt hold. Fodboldskolen blev hurtig udsolgt , så den blev udvidet til nogle flere , som Leif og co klarede til UG.Stor tak til hele holdet og speciel til Leif for den uvurderlig indsats.Vi har hyret Leif igen i 2020 til at stå for fodboldskolen.

Efter sommerpausen blev U12 drengenes nyeste årgang i Horsens Nord samarbejdet med Tonny Hørmann og Jesper Hansen som cheftrænere. Horsens Nord er et samarbejde mellem Egebjerg, Gedved og Østbirk, hvor hovedtanken er at der kan tilbydes 2 niveauer på de enkelte årgange, for derved at fastholde flere spillere.

Fra efteråret start skiftede vi træner på vores seniorhold. For at fastholde de unge spillere , der spillede u19 i foråret 2019 , ansatte vi 2 gamle Østbirk drenge , Ronny Gam Sørensen og Jakob Ulf Pedersen som trænere.Ydermere lavede vi et kontingent som direkte tiltaler de spillere , der er under uddannelse.Det medførte at der nu er omkring 40 seniorspillere i ØIF så det er vi meget tilfredse med. De unge drenge startede i serie 6 og vandt deres pulje , så de nu skal spille serie 5 i 2020.

Vores førstehold spillede i serie 3 , hvilket de også gør når der fløjtes op igen i foråret 2020.

Vi har stadig godt gang i fodbolden fra de yngste U6 spillere til de ældste veteraner.

Pigefodbolden er under alvorlig pres over hele landet. Således også i Østbirk hvor vi kæmper for at holde sammen på de få vi har. Hvis der er nogen derude der har de vise ord om hvordan vi får gang i pigefodbolden , høre vi gerne fra jer.

Til nytår solgte fodboldafdelingen igen fyrværkeri for at tjene lidt ind til afdelingen. I år havde vi hjælp fra seniorafdelingen med salget. De ville gerne have et tilskud til en træningstur i 2020. Dette ville vil gerne være med til , mod at de hjalp til med vores fyrværkerisalg. Fodboldafdelingen kunne støtte med 5000kr til seniorherrenes træningstur så det var rigtig fint.

Fodboldudvalget består af 8 medlemmer , er der en eller flere der har lyst til at være med , skal de være meget velkommen.

en stor tak skal der lyde til alle vores trænere og ledere sponsore og handymænd som gør det muligt at drive fodboldafdelingen i ØIF.

En kæmpe tak skal der lyde til Ruth og Jesper , som altid bakker op om de arrangementer vi finder på i fodboldafdelingen. Ikke mindst når der holdes afslutning i de forskellige årgange.

På vegne af fodboldafdelingen.

Kim Nielsen

Sponsorer

Kalender
Besøg ØIF på Facebook
Østbirk Idrætsforening | Storegade 47 | 8752 Østbirk | CVR: 70085054 |