Om foreningen


Østbirk Idrætsforening er en såkaldt flerstrenget forening.

Dvs. der er en hovedbestyrelse (Bestyrelsen), der tager sig af de overordnede spørgsmål (bl.a. forsikringsforhold, fælles politikker, repræsentation af foreningen over for bl.a. kommunen samt koordinerer samarbejde mellem afdelingerne i specifikke spørgsmål).
Det er afdelingernes ansvar at tilbyde og organisere de sportslige aktiviteter og så vidt muligt selv supplere sig med det antal udvalgsmedlemmer, der er ønskeligt i forhold til udvalgenes arbejdsmængde.
Det er bestyrelsen, der har det økonomiske ansvar i Østbirk Idrætsforening. Udvalgene lægger årlige budgetter, som sammen med budget for fællesudgifterne er bestyrelsens økonomiske styreredskab. Sker der noget uforudset, der hindrer en afdeling i at leve op til budgetterne, træder fællesskabet økonomisk til, så aktiviteterne i den pågældende afdeling kan fortsætte, og så udvalget får arbejdsro til at foretage justeringer, som sikrer balance i afdelingens økonomi.
Det er det økonomiske fællesskab og de fælles værdier for alle deltagere i idrætten i Østbirk, der er den store fordel i en flerstrenget forening som Østbirk Idrætsforening.
Bliv medlem i ØIF
Via dette link får du adgang til at tilmelde dig alle Østbirk Idrætsforenings aktiviteter
Bliv medlem

Sponsorer

Kalender
Besøg ØIF på Facebook
Østbirk Idrætsforening | Storegade 47 | 8752 Østbirk | CVR: 70085054 |