Nyheder og billeder


27.juli 2022 - Krolfstævne i Glud
4 ØIF’ere deltog i DGI-krolf-stævne
Det blæste en ”halv pelikan”, men regnen udeblev, da DGI onsdag 27. juli havde inviteret til det årlige krolf-stævne i Glud.
Fra Østbirk Idrætsforenings Atletik- og Seniormotionsafdeling deltog 4, som fandt ud af, at de såmænd godt kunne klare konkurrencen, selv om flere af de andre deltagere spiller betydeligt mere og deltager i både turnering og stævner.
Men for de 4 ØIF’ere betyder samvær og mødet med andre aktive ældre mere end 1. pladserne, og det blev derfor igen i år en god dag med hyggeligt samvær og motion.
Det var 3. gang, ØIF deltog i DGI-stævnet i Glud.
De 4 ØIF’ere, der var taget til Glud for at konkurrere med andre krolfspillere fra Øst- og Sydøstjylland, var Gudrun Andreasen, Anna Povlsen, Birte Jensen og Hanne Pedersen.


Mellem krolfkampene bliver der også tid til frokost og en snak om, hvilke nye ideer, der kan tages med hjem og bruges på banerne i Østbirk.
8. august 2021 - 2 nye krolfbaner indvies i Østbirk
Krolfspillerne i Østbirk indvier i denne uge to nye baner til den populære sport.
Med anlæggelsen af den nye kunststofbane blev den oprindelige og meget populære bane til krolf slettet, og mens anlægsarbejdet stod på, har der været etableret en midlertidig bane rundt om opvisningsbanen, Trailergården Gantrup Arena.
Men nu er græsset omkring kunststofbanen kommet pænt op, og så er det tiden at vende tilbage – og denne gang til to baner, for krolfspillet er blevet så populært i Østbirk, at der med kun en bane bliver ventetider under spillet.
Atletik- og seniormotionsudvalget har derfor været i arbejdstøjet og har anlagt to nye baner, og lavet forhindringer, så der også bliver nye udfordringer, når krolfspiller ”går en omgang”. Bl.a. er der på begge baner gravet et bildæk ned, så ”hole-in-one” kun kan lade sig gøre, hvis det lykkes at skyde kuglen gennem dækket.
Med udvidelsen til to baner i Østbirk, er der åbent for, at endnu flere kan deltage i det ugentlige spil, som er hver tirsdag fra kl. 14, og fremover bliver mødestedet ved petanque-anlægget bag tennisbanerne.
Ved samme lejlighed flytter kroketspillerne også, så de spiller i samme område som krolfspillerne. Kroketspillerne starter dog kl. 13, og også her er nye spillere velkommen.
På billedet ses Birte Jensen, Jens Andersen og Karen Hansen, der har færdiggjort bildæk-forhindringen, som er en af de nye forhindringer på de nye krolfbaner.
2.november 2020 - 20 har taget idrætsmærke 2020

20 deltagere har i sommeren 2020 taget idrætsmærke i Østbirk IF

Trods bespænd fra coronaen har der i sommeren 2020 været god tilslutning til idrætsmærke-aktiviteten i Østbirk Idrætsforening, og 20 bestod de tre prøver:
*  formprøve
*  udholdenhedsprøve
*  atletikprøve

Formprøven er et udvidet opvarmninsprogram efterfulgt at specifikke prøver - dem nåede de fleste at tage indendørs, inden al aktivitet i hallen blev lukket ned. Enkelte har nået at tage prøven her i efteråret.
Udholdenhedsprøven har i Østbirk enten været en gangprøve eller en cykelprøve - en enkelt har taget begge prøver - samme aften !!
Gangprøven er normalt på 8 km, men antal kilometer reduceres med alderen. Cykelprøven er på 20 km, og de ældste kan klare prøven ved at cykle 10 km.
Atletikprøven består af kasteøvelser (kuglestød, spydkast, diskoskast o. lign), spring (højdespring, længdespring med eller uden tilløb)  og løb - her er længden 60, 80 eller 100 meter.

Coronaen har gjort 2020 til et anderledes år, men hyggen, de morsommer kommentarer og latteren har coronaen dog ikke fået has på, så lederen, Birte Jensen, der i år har fået hjælp af Allan Skjødt, takker deltagerne for oopbakningen og den gode stemning, der altid præger de ugentlige træningsaftener. 

De 20, der har taget idrætsmærke i år er (tallet bag navnet viser, hvor mange gange vedkommende har taget idrætsmærke) :
Jørgen Andersen      
Anna Povlsen                      
Tove Løkkegaard Jørgensen   
Naoko Oshiro Jepsen                  
Henry Dahl Kristensen             
Hanne Pedersen                    
Allan Skødt                          
Margit Ravn Sørensen           
Erik Boes                                      
Preben Jacobsen                       
Kirsten Marie Møller-Sørensen 
Christian Mynster                        
Karl Johan Jepsen                        
Leif Kristiansen                             
Ann Asmussen                              
Anna Marie Kristiansen              
Freddy Rasch                               
Ellen Jacobsen                            
Gudrun Andreasen                       
Birte Jensen                                 
1
2
8
9
9
10
10
10
11
12
14
19
20
26
26
33
41
45
45
47
3 ØIF'ere på demenskursus
Atletik- og Seniormotionsudvalget søger hele tiden at være a jour med de ønsker og forventninger, der stilles til aktiviteterne i Østbirk Idrætsforening på seniormotions-fronten.
Derfor har flere fra foreningen deltaget i kurser om demens, og Østbirk Idrætsforeningen er udnævnt som "Demensvenlig idrætsforening".
Senest har 3 deltaget i et demenskursus afholdt af DGI og Alzheimer Foreningen - de 3 er - fra venstre: Gudrun Andreasen, Birte Jensen og Anna Povlsen.

Sponsorer

Kalender
Besøg ØIF på Facebook
Østbirk Idrætsforening | Storegade 47 | 8752 Østbirk | CVR: 70085054 |