Nyheder


1/10.20 - Ny hjemmeside 
Efter flere års ønske og 6-7 måneders forberedelse er Østbirk Idrætsforenings nye hjemmeside åbnet.

Det er bestyrelsens håb - og forventning, at den bliver flittigt brugt som kommunikationskanal mellem foreningen og medlemmerne og - ikke mindst - de yngste medlemmers forældre.

- Den gamle hjemmeside har i flere år trængt til et moderne look, og indholdet opfyldte heller ikke længere de forventninger, man kan have til oplysningerne fra en moderne idrætsforening, siger Jens Norup Simonsen, formand for Østbirk Idrætsforening.

- Vi ved, at familier i dag ønsker at kende visionen og politikkerne i den forening, hvor deres børn skal dyrke idrætter. Det har vi derfor lagt en del kræfter i at formulere. Vi er ikke i mål endnu, men vi arbejder på at få de sidste sider fyldt ud, så forældre på hjemmesiden kan se, hvad medlemmerne kan forvente i Østbirk Idrætsforening, men også hvad Østbirk Idrætsforening forventer af sine medlemmer.
24/9 2020 - Nu kan du også betale kontingent via MobilePay
Betalingsmodulet på Østbirk Idrætforenings hjemmeside er blevet udvidet, så der nu også kan betales med MobilePay.
Det har været et stort ønske, at denne mulighed blev åbnet, fordi mange unge fortrinsvis benytter dette betalingssystem.
Så når medlemmerne nu tilmelder sig en aktivitet, skal de vælge, om de ønsker at betale med MobilePay eller med betalingskort (Visa m. fl.)
1/10-20 - Ny fodboldbane tager form

Fodboldbane tager form


Der er i disse dage hektisk travlhed på sportspladsen - ikke blot på grund af mange skoleelever og idrætsforeningsfolk. 
Det er Jens Jørgensens store maskiner, der har haft travlt med at fjerne overflade orden og nu er ved at lægge et tykt lag sand som underlag til den kuststofbane, der ventes indviet sidst på året.
23/9-20 - Arkæologerne venter ikke spændende fund
Arbejdet med den nye kunststofbane i Østbirk har haft en langsom start. Det skyldes, at arkæologerne har været med på sidelinjen for at sikre, at evt. arkæologiske værdier ikke går tabt.
Men der er tidligere gravet på stedet - i orbindelse emd anlæggelse af fodboldbanerne - og derfor forventer arkæologerne ikke at finde vigtige spor. Alligevel skal overfladejorden graves forsigtigt af, og det tager selv sagt længere tid, end hvis en af Jens Jørgensens store maskiner kunne skubbe jorden væk.
22/9 2020 - Ny regel i Østbirkhallen
Personer der står eller går i et klubhuslokale, hvor der serveres mad og drikke, skal bære mundbind. Vi anbefaler tydelig skiltning, så man ved, at man er i sådan et område. Det betyder, at man i klubhusenes cafeer og restauranter skal bære mundbind, når man er ståede, fx står i kø ved kassen eller går på toilettet. Det kan virke ulogisk, hvis man lige har dyrket motion sammen uden mundbind, men det er vilkårene. Samtidig gælder kravet om, at man skal lukke senest klokken 22.
1/9-2020 - ØIF får ny kunststof bane
”Fagre nye verden” - ligger kun få måneder fremme

En kunststofbane har i flere år stået højt på ønskesedlen hos Østbirk Idrætsforenings fodboldudvalg, for det vil give mulighed for at spille fodbold året rundt, så spillerne ikke længere skal køre udenbys for at dyrke deres sport i de værste vintermåneder.

Og nu er ”Fagre nye verden” kun 2-3 måneder ude i fremtiden.

Gravearbejdet er gået i gang på træningsbanen bag hallen, og i december venter Horsens Kommune, at arbejdet er færdigt og banen dermed klar til indvielse.
For at give plads har idrætsforeningen måttet lade læhegnet mellem træningsbanerne fælde, og læhegnet ud til Naturstien har været gennem en ”slankekur”.
Nyetableringen betyder også, at fodboldafdelingens skur til opstregnings-maskinen og andet materiel skal flyttes et nyt sted hen.

Også krolf-banen har måttet finde nye ”græsgange” – det er blevet på opvisningsbanen, Trailergården Gantrup Arena. Her er der rundt om fodboldbanen og atletikanlægget anlagt en ny bane, der flere steder – op og ned ad skrænterne - har givet seniorspillerne større udfordringer, så alle nu skal bruge flere slag for ”at gå” 12-hullers banen.
15/9 2020 - Corona-regler i Østbirk Idrætsforening
En af de store udfordringer for idrætten er at følge de mange corona-regler, som udsendes af sundhedsmyndighederne, Horsens kommune og idrætsorganisationerne.
Derudover har der været behov for ens retningslinjer for alle ØIF’s idrætsaktiviteter. Hvis man fulgte retningslinjerne fra idrætsorganisationerne ville de være forskellige fra idræt til idræt. Det har bestyrelsen i ØIF ikke fundet hensigtsmæssigt og har derfor efter aftale med hallen vedtaget følgende:
 
Generelle regler i forbindelse med Corona:
Østbirk Idrætsforening har vedtaget følgende generelle retningslinjer for brugen af idrætsfaciliteterne i hallen og udendørsarealerne:
  • Mød ikke op hvis du har symptomer på sygdom
  • Husk at spritte hænder ved ankomst til hallen
  • Husk at holde afstand til hinanden
  • Deltagere til idræt kommer først 5 minutter før træning
  • Deltagerne kommer alene til idræt (forældrene kan sætte sig i cafeteriet, mens der er træning)
  • Benyttes omklædningsrummene skal man overholde antallet af personer – der er opsat skilte på dørene
  • Rengøring af redskaber/rekvisitter/udstyr sørger udvalgene selv for i forhold til deres retningslinjer
Bliv medlem i ØIF
Via dette link får du adgang til at tilmelde dig alle Østbirk Idrætsforenings aktiviteter
Bliv medlem

Sponsorer

Kalender
Besøg ØIF på Facebook
Østbirk Idrætsforening | Storegade 47 | 8752 Østbirk | CVR: 70085054 |