Det kan du forvente som medlem


Det er vigtigt for os i Østbirk Idrætsforening, at du som medlem føler dig som en del af helheden, og at du føler dig godt tilpas ved at komme i foreningen og deltage i aktiviteterne.

Vi bestræber os derfor på:

  • at du føler dig velkommen allerede fra dag 1
  • at din træner/instruktør og dine hjælpetrænere/-instruktører møder velforberedte og positive til træning og kamp/opvisning
  • at din træner/instruktør sætter rammer for holdet, så medlemmerne har en positiv og konstruktiv snak indbyrdes
  • at du får mulighed for at dygtiggøre dig i dine aktiviteter og evt. hjælpe dig videre til en anden klub, hvis du ønsker at dyrke din sport på et højere niveau.
  • at du bliver løbende orienteret om din aktivitet og om Østbirk Idætsforenng gennem facebook, mails, nyhedsbreve, hjemmeside o. lign.
  • at der er en kontaktperson/et udvalg/en bestyrelse, du kan henvene dig til, hvis du får problemer, du ikke mener kan løses sammen med din træning/instruktør, eller som ikke har relation til din aktivitet.
     

Forsikring

Østbirk Idrætsforening har en forsikring, der dækker, hvis /trænere/instruktører kommer til skade i forbindelse med arbejdet som træner/instrukør.

MEN forsikringen dækker IKKE medlemmers skade forvoldt under træning, kamp eller samvær i foreningen. Derfor anbefaler vi alle medlemmer at have en fritids-/ulykkesforsikring.
 

Idrætsskader

Dog kan  medlemmer opnå fordele ved behandling af idrætsskader, idet Østbirk Idrætsforening er medlem af Sport Horsens, der driver en idrætsklinik (følg link til idræts klinik).

Idrætsklinikken tilbyder: 
- Konsultation hos idrætslæge
- Behandlinger
- Øvelsesprogrammer
- Salg af såler og elastikker


Som medlem af Østbirk Idrætsforening kan du få behandlingen gratis - ellers er prisen 200 kr.

Klinikken ligger på CASA  Arena, Langmarksvej 61, 1. sal, Horsens - Indgang nr. 6
Klinikken er åben hver mandag kl 15.50-16.50 - bookning af tid skal ske på tlf 51 68 68 20 (mandag kl 10-12 og15-17 samt torsdag 18-19)

Bliv medlem i ØIF
Via dette link får du adgang til at tilmelde dig alle Østbirk Idrætsforenings aktiviteter
Bliv medlem

Sponsorer

Kalender
Besøg ØIF på Facebook
Østbirk Idrætsforening | Storegade 47 | 8752 Østbirk | CVR: 70085054 |