Bliv frivillig i ØIF


Overvejer du at blive frivillig?
Så se her


ØIF er en aktiv forening, der tilbyder idrætsaktiviteter for alle, unge som gamle. Til at løfte opgaverne, der skal til for at holde foreningen aktiv, er der brug for frivillige. Faktisk er frivillige hele grundlaget for foreningen! 

Vi har selvfølgelig altid brug for trænere og hjælpetrænere til de forskellige hold, men lige så vigtigt er andre funktioner, såsom medlemmer til udvalgene i de forskellige idrætsgrene, tovholdere til at drive specifikke opgaver og hjælpere til konkrete praktiske opgaver.

Nogle frivillige har faste funktioner, mens andre hjælper foreningen ad hoc, når der er behov for det, og når de har overskud til at hjælpe. Man behøver ikke at have nogle bestemte forudsætninger eller tilknytning til ØIF for at blive frivillig. Alle kan blive frivillig og gøre en forskel.

Som frivillig i ØIF vil du, udover at gøre en kæmpe forskel for foreningen og dens medlemmer, få muligheden for at indgå i et fællesskab og samtidig lære en masse nye og spændende mennesker at kende. Vi afholder desuden arrangementer og fester for vores frivillige. 
Frivillige opgavekategorier
  Trænere og hjælpetrænere
Alle de forskellige udvalg har brug for trænere og hjælpetrænere til eksisterende og nye hold.

Ofte er medlemmer ikke den begrænsende faktor for at  oprette hold men derimod manglen på trænere!

Synes du ikke, at du besidder de fornødne kvalifikationer til at blive træner, hjælper ØIF med at skaffe den nødvendige uddannelse. 

Ønsker du at starte blødt op, eller ønsker du ikke at stå i front for et hold, er der mange muligheder for at blive hjælpetræner.

 
  Udvalg og bestyrelse
ØIF er en flerstrenget forening, der ledes af en hovedbestyrelse (Bestyrelsen) samt udvalg for hver af de forskellige idrætsgrene.

Bestyrelsen varetager og koordinerer foreningens overordnede anliggender, såsom økonomi, kontakt til Kommunen og samarbejde på tværs af udvalgene.

Udvalgene varetager de enkelte idrætsudvalgs behov, såsom holdoprettelse, tilknytning og støtte af trænere og hjælpetrænere samt til koordinering og drift af alle de nødvendige opgaver i udvalget.

Du kan på ØIF´s organisationsdiagram få et overblik over bestyrelse og udvalg, samt åbne positioner.

Generelt, har udvalgene altid brug for ekstra hjælp og nye medlemmer til at drive de mange opgaver!
 
  Tovholdere
I ØIF afholdes der ofte større arrangementer og projekter. Det kan være alt fra stævner, opvisninger til byggeprojekter på banerne eller andet.

Til at drive disse opgaver, er der behov for tovholdere, der går ind og påtager sig ansvaret for opgaven og i samarbejde med andre frivillige, og som sikrer at opgaverne kommer i mål.

Som tovholder behøver man ikke at have en fast tilknytning til foreningen, eller være medlem af bestyrelsen eller udvalg.

Man kan således bidrage til fællesskabet ad hoc, når man har overskud til det og føler at man har noget at bidrage med. 
  Ad hoc hjælp
Mange bække små gør en stor å...

Således er ØIF også afhængig af hjælp til alle de små som store ad hoc opgaver, der løbende opstår.

Det kan eksempelvis være alt fra at bage en kage til et arrangement, køre holdene til kamp eller sidde ved dommerbordet ved en kamp.

Alle udvalgene har brug for hjælp til disse små praktiske og vigtige ad hoc opgaver.
Hvordan melder jeg mig som frivillig?
Nedenfor finder du links til de forskellige udvalg og betyrelse. Vi foreslår, at du overvejer, hvad du ønsker at bidrage med og hvilket udvalg og herefter kontakter udvalgsformænd/kvinder eller bestyrelsen telefonisk eller via mail. Du finder kontaktinformationer på udvalg og bestyrelse nedenfor.

Vi glæder os til at høre fra dig!
Bestyrelsen
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Badminton
Atletik & Senior
Tennis
Petanque
Cykling
Løb
E-sport
Bliv medlem i ØIF
Via dette link får du adgang til at tilmelde dig alle Østbirk Idrætsforenings aktiviteter
Bliv medlem

Sponsorer

Kalender
Besøg ØIF på Facebook
Østbirk Idrætsforening | Storegade 47 | 8752 Østbirk | CVR: 70085054 |