Østbirk Idrætsforening er for ALLE

 • Få nye venner gennem din idræt
 • Bliv en del af et stærkt fællesskab
 • Opnå sundhed og trivsel gennem motion
Bliv medlem
Bliv frivillig
Medlems login

Nyheder & Aktiviteter

ØIF fejrer 90 års fødselsdag d. 1. juni
Referat fra ØIF Generalforsamling 21. marts 2024
Referatet fra ØIF´s generalforsamling er nu tilgængeligt. Du finder referatet via dette link
Østbirk Organisationsdiagram for bestyrelsen og udvalg
Organisationsdiagram for Østbirk Idrætsforenings bestyrelse og udvalg er nu opdateret (20.08.2023).

Få overblikket over, hvem sidder i bestyrelsen og i de forskellige udvalg.

Du finder organisationsdiagrammet på dette link
Generalforsamling i Østbirk Idrætsforening - 15. marts 2023 kl. 19:00 i Østbirkhallen
Generalforsamling i Østbirk Idrætsforening
Onsdag den 15. marts 2023 kl. 19.00 i Østbirkhallen
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
  • ​​Forslag vedr. etablering af padelbane i ØIF regi (se nedenfor)
 6. Valg af kasserer
  På valg er Kirsten Nørgaard (modtager ikke genvalg)
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  På valg for 2 år: Jonas Wittrup-Jensen og Hanne Nielsen
 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  På valg er Poul Sejr Sørensen (modtager ikke genvalg), Linda Stouby Hansen og Peter Knudsen
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  På valg er Claus Elley og Lars Sørensen
 10. Eventuelt
Alle ØIF’s aktive og passive medlemmer kan deltage, ligesom forældre til foreningens medlemmer under 16 år har stemmeret.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest onsdag den 1. marts.
Efter generalforsamlingen serveres der en let anretning.
Tilmelding til spisning senest fredag den 10. marts til jens.norup.simonsen@gmail.com

​​Forslag vedr. etablering af padelbane i ØIF regi
Et ad hoc udvalg nedsat af ØIF´s bestyrelse indstiller til generalforsamlingen, at der kan anvendes op til 500.000 kr. af ØIF´s egenkapital til etablering af en padelbane i ØIF regi.
Klargøring af tennisbanerne til 2022-sæsonen
Godt en halv snes medlemmer af tennisafdelingen havde  søndag 10. april fulgt opfordringen fra tennisudvalget om at møde op og hjælpe til med at gøre banerne klar til den nye sæson.
Læs mere her: 

https://www.ostbirkif.dk/Tennis
16. marts 2022 - Uddrag af beretningen
Østbirk IF vil arbejde med
frivillighed på en ny måde

I forlængelse af to corona år har nogle udvalg i Østbirk Idrætsforening haft lidt vanskeligere ved at rekruttere og fastholde frivillige. Derfor har bestyrelsen kigget på måden at arbejde med frivillighed på.
Det orienterede foreningens formand, Jens Norup Simonsen, om på generalforsamlingen.
”DGI har hjulpet i denne proces og er kommet med nogle pointer, der for en gammel rotte som mig selv, godt kunne være lidt af en øjenåbner”, sagde ØIF-formanden.
”En af pointerne er at tænke i små skridt, så det er ok blot at hjælpe med mindre opgaver i foreningen. De, der udfører små opgaver, får måske efterfølgende lyst til mere, og pludselig har vi et nyt udvalgsmedlem eller en ny træner.
Fællesskabet i foreningsregi er også under forandring. Det traditionelle fællesskab bygger på pligtfølelse, og at den frivillige binder sig til planlagte og faste opgaver – kontinuerligt og uden tidsbegrænsning. I det moderne fællesskab er drivkraften lystbetonet og bygger på fleksibilitet og spontanitet, og der arbejdes projektorienteret og tidsbegrænset.
Den fundamentale udfordring for os i foreningerne, som er afhængig af frivillig arbejdskraft, er, at vi er nødt til at følge med tiden og imødekomme den nye form for frivillighed. Ellers risikerer vi at gå glip af alt det, frivillige er parate til at give – og det er meget”, sagde Jens Norup Simonsen, formand for Østbirk Idrætsforening.
 
”Vi må ikke gå glip af alt det, frivillige er parate til at give – og det er meget”, sagde Jens Norup Simonsen, formand for Østbirk Idrætsforening i sin beretning på foreningens generalforsamling.
 
16. marts 2022 - Bestyrelsesvalg
3 nyvalg til bestyrelsen i
Østbirk Idrætsforening

Thora Helene Sørensen blev i aftes på generalforsamlingen i Østbirk Idrætsforening nyvalgt som bestyrelsesmedlem. Thora Sørensen er dog kendt med arbejdet, idet hun de seneste to år har været suppleant og senest også bestridt jobbet som sekretær.
Som nye suppleanter nyvalgtes Peter Knudsen og Linda Stouby Hansen foruden Poul Sørensen, der blev genvalgt. I Østbirk Idrætsforening er suppleanterne aktive i bestyrelsesarbejdet, og da der forestår en del arbejdsopgaver, havde bestyrelsen bedt generalforsamlingen øge antallet af suppleanter fra to til tre.
Thora Helene Sørensen afløser i bestyrelsen Torben Plank, der har siddet i bestyrelsen i 12 år.

Billederne viser Thora Helene Sørensen og Linda Stouby Hansen. (Peter Knudsen har vi desværre endnu ikke i arkivet.)

 
½6. marts 2022 - Tak til Torben Pank
Torben Pank slap speederen
Alderen var i fokus, da Østbirk Idrætsforening på generalforsamlingen onsdag sagde farvel til Torben Pank efter 12 års i bestyrelsen.
For i forbindelse med generalforsamlingen for to år siden erklærede Torben Pank sig rede til to år mere, for så ville han runde 80 år, inden har trådte tilbage.
- De to år er så gået nu. Du har rundet de 80 år, og du vælger at tjekke ud fra arbejdet i ØIF’s bestyrelse.
Du er det spil-levende eksempel på, at alder ikke har noget at gøre med, hvornår det er tid at takke af. Og havde du valgt at tage endnu en periode i bestyrelsen, ville det såmænd have været meget velkomment, for det er på ingen måde mit indtryk, at du har sluppet speederen nævneværdigt frem til nu.
Nu slipper du så speederen og træder på bremsen, og det er selvfølgelig helt i orden at stoppe på toppen, sagde idrætsforeningens formand Jens Norup Simonsen til Torben Pank.
- Du har ydet en kæmpeindsats i ØIF. Du har også siddet i Østbirkhallens bestyrelse. Her har du gennem hele perioden været garant for at idrætsforeningens ønsker og behov er blevet bragt frem i hallens bestyrelse. Og du har derved en kæmpeaktie i at udvidelsen af Østbirkhallen med en lækker hal 2, et udvidet cafeteria, faciliteter til fysioterapi og ungdomsskole og som formand for cykeludvalget også et lokale til indoor cycling.
- Cykling ligger dit hjerte nær, og parallelt med din bestyrelsespost, har du også taget dig tid til at være formand for cykeludvalget. Det er ret usædvanligt, at man både bestrider to bestyrelsesposter og en udvalgsformandspost på en og samme tid, så jo, det har været med speederen i bund helt frem til i dag, sagde Jens Norup Simonsen.
16. marts 2022 - Årets Leder 2021

100% ØIF’er blev Årets Leder
 
Helle Christensen Jensen er ”Årets Leder 2021” i Østbirk Idrætsforening. Det blev offentliggjort på foreningens generalforsamling, hvor der deltog knap 40 medlemmer.
Helle Christensen Jensen var blevet indstillet af fodboldudvalget, hvis formand, Jakob Ulf Pedersen understregede den store betydning, hun har haft i fodboldudvalget i mange år – som holdleder, udvalgsmedlem, kampfordeler, kasserer i afdelingen, medarrangør af Trailergården Gantrup Cup og en stor hjælp ved både fyrværkerisalget, fodboldskolerne og Italiensturene.
Men det er også Helle Christensen Jensen, der er klar med hjælp, hvis der er brug for en hånd i andre afdelinger som håndbold, gymnastik og badminton, hedder det i indstillingen.
Udnævnelsen som årets leder blev fulgt op med diplom, blomster og et kontant beløb – samt stort bifald fra generalforsamlingen.

På billedet ses Helle flankeret af idrætsforeningens formand Jens Norup Simonsen og formanden for fodboldudvalget, Jakob Ulf Pedersen, der havde indstillet Helle til prisen.
 

18. September 2021 - ØIF markedsdag ved SuperBrugsen Østbirk
Som afslutning på en succesfuld Markedsdag ved SuperBrugsen, hvor Østbirk Idrætsforening præsenterede mange af vores spændende aktiviteter, blev de tre heldige vindere af et gratis kontingent til ØIF udtrukket med hjælp fra Wilma.
Tak til alle frivillige fra ØIF og til SuperBrugsen, der donerede 10% af dagens omsætning til ØIF
17. augustn 2021 - Henrik Lyse blev årets Leder 2020
Henrik Lyse modtog på Østbirk Idrætsforenings generalforsamling prisen som "Årets Leder 2020".
Den sene overrækkelse skyldtes, at coronaen havde udskudt afholdelsen af generalforsamling og aflysning af årets frivilligfest, der formalt danner rammen for prisoverrækkelsen.
Valget på Henrik Lyse som prismodtager skete efter indstilling fra Jesper Villadsen, badmintonudvalget. 
Han skriver i sin indstilling:"Jeg har i flere år beundret, hvordan en person, kan lægge så meget tid og engagement i en idrætsforening uden at have børn i den og uden at søge nogen form for anerkendelse for det.
Dette kombineret med en særlig grad af omgængelighed har været en stor inspirationskilde for mig, siden jeg kom til Østbirk i 2012.
Jeg selv har dyrket flere sportsgrene i et hav af klubber og mødt flere dedikerede ildsjæle, men ikke med samme grad af venlighed, rummelighed og ydmyghed som
Henrik Lyse fra ØIF Badminton.
Til stor glæde for byens børn har Henrik i mange år trænet dem i alle aldre og træner nu de ”voksne børn” i senior-truppen.
Han står for alt korrespondance i forbindelse med kampe, stævner, træner-kurser/møder, klubmesterskaber, generationsbadminton, motionist-badminton, sponsor-arrangementer m.v., samt alle de små praktiske ting som eks. tilmelding, hjemmeside, bolde, låne-ketchere, tøj, præmier osv.
Henrik er selv aktiv spiller (når han ikke er skadet:), og for et par år siden var han med til at sikre Østbirk sit første DGI Landsmesterskab for hold.
Hal-tiderne til børn, seniorer og motionister er fyldt op med spilleglade badmintonspillere, og det har Henrik den største aktie i, som mange vil unde ham at blive påskønnet for."
Henrik Lyse var "lokket" med til generalforsamlingen af hans afløser på formandsposten i badmintonudvalget, Kristian Lauridsen, under påskud af, at der kunne komme spørgsmål, som han som afgået formand bedst kunne svare på. Derfor var prismodtageren overrasket over hæderen.
Han takkede for påskønnelsen og sagde, at foreningsarbejdet var naturligt for ham, idet han allerede som barn havde hjulet sin far som hjælpetræner, og da han flyttede til Østbirk, fandt han det naturligt at søge nye bekendtskaber gennem badminton, og at det havde været medvirkende til, at han var faldet godt til i byen. 
 
8. august 2021 - Generalforsamling i Østbirk Idrætsforening 17. august
Der holdes generalforsamling i Østbirk IF tirsdag den 17. august 2020 kl. 19.00 i Østbirkhallen

Efter generalforsamlingen serveres grillmad a la Jesper på hallens terrasse.
Tilmelding til spisning senest fredag den 13. august ved at skrive til: svar-7882637@conventus.dk

Dagsorden:
1.   Valg af dirigent og referent
2.   Formandens beretning for det forløbne år
3.   Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse
4.   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5.   Behandling af indkomne forslag
6.   Valg af kasserer
     På valg er Kirsten Nørgaard
7.   Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
      På valg for 2 år: Gudrun Andreasen (modtager ikke valg) og Jonas Wittrup Jensen
8.   Valg af to suppleanter til bestyrelsen
      På valg er Poul Sejr Sørensen og Thora Sørensen
9.   Valg af revisor og revisorsuppleant
      På valg er Claus Elley og Flemming Sandvad
10. Eventuelt

Alle ØIF’s aktive og passive medlemmer kan deltage, ligesom forældre til foreningens medlemmer under 16 år har stemmeret.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest fredag den 13. august.
13. juli 2021 - 10 års jubilæumsstafet og ØIF genåbningsfest 21. august 2021
For at fejre ØIF´s genåbning efter corona og løbeafdelingens 10 års jubilæum afholder vi lørdag den 21. august en jubilæumsstafet og genåbningssfest med grill, musik opvisningskampe og masser af socialt samvær. 

Stafetten på 4 x 2 km vil blive suppleret med en 5 km walk, for dem der hellere vil gå en tur i fællsskab. Stafet og walk er er gratis og man får en gratis t-shirt, samt en forfriskning efter løbet. Efter løb og walk serveres der grill, fadøl og sodavand ude foran cafeteriet, hvor der også vil være musik.

Stafet, walk og fest er for alle, så kom og vær med til at fejre løbeafdelingens jubilæum og genåbningen af ØIF´s efterårssæson.

Mange Hilsner fra festudvalget.

Lene Nielsen, Mette Stougaard, Torben Pank, Palle Hedegaard og Jonas Wittrup-Jensen

For tilmelding til stafet og walk, se nedenfor

10 års Stafet og genåbningsfest - program (0.1 Mb)
3. maj 2021 - Fint fremmøde til standerhejsning i tennisafdelingen
3. maj 2021 - Så er tennistræningen i fuld gang
26. april kunne vi byde velkommen til børne træning. Børnene træner hver mandag fra 17-19.
De to trænere er igen Jacob og Per Jacobsen.
Træningen for unge og voksne startede 28. april. Her er der i år 4 hold med start kl. 17 og slut kl. 21.
Det er igen Torben Hocksdahl, der er træner. Det har han været siden tennisafdelingen i ØIF startede i 1985, så det er 37. sæson, han er i gang med.
Det må vist være rekord for en træner i samme klub
 
Der er i øvrigt plads til flere på holdene. Så er du interesseret, skal du bare kontakte Kaj Anius på 24 94 96 75.
Billederne viser deltagerne på de 4 voksenhold til træning - se, hvor der er plads til flere spillere.
Dette hold træner kl 17-18, og her er plads til yderligere 2 spillere. Det er træner Torben Hocksdahl yderst til venstre
Dette hold træner kl 18-19.Her er plads til yderligere 3 spillere.
Dette hold træner kl 19-20. Her er plads til yderligere 2 spillere.

Dette hold træner kl 20-21. Her er plads til yderligere 3 spillere.

Sponsorer

Kalender
Besøg ØIF på Facebook
Østbirk Idrætsforening | Storegade 47 | 8752 Østbirk | CVR: 70085054 |